Wiesje Korf

2019-2021
Ontwerpend onderzoeker bij de Design Audit Studio van de Algemene Rekenkamer
Bij de Algemene Rekenkamer werkte ik mee aan onderzoeken op diverse gebieden, en gaf ik mede vorm aan de Design Audit Studio. Deze studio is gestart door een onderzoeker die al lange tijd bij de Algemene Rekenkamer werkte, en is officieel in 2019 van start gegaan.
Ik deed mappings in verschillende onderzoeken en in verschillende fases van het onderzoek, ontwierp diverse visuele gespreksmethoden (gezamenlijk in te vullen tafelkleden; met blokjes te vormen gewogen antwoorden) om zo effectief mogelijk gesprekken te voeren zowel intern als met externen, en deelde kennis over ontwerpend onderzoek zowel binnen als buiten de Algemene Rekenkamer door middel van lezingen en werksessies.

2018-2019
Master Design Research aan WdkA
Om me verder te ontwikkelen in ontwerpend onderzoek en de ruimte te nemen voor onderzoek naar de toepassing hiervan op het gebied van duurzaamheidsvraagstukken, deed ik deze master. Zowel methodisch als inhoudelijk heb ik me verdiept in de algemenere toepassingen van ontwerpend onderzoek bij ‘groene’ vraagstukken. Als case study hield ik me bezig met de bodemdaling in veenweidegebieden.

2006-2019
Ontwerpstudio Studio Wiesje Korf
Zelfstandig ontwerper, opdrachten vooral in de groene en culturele hoek. Grafisch (huisstijlen, brochures) en redactioneel (boeken, tijdschriften) ontwerp, ontwerpend onderzoek (internal branding, mappings).

2007-2011
Haags Milieucentrum
Begonnen als projectmedewerker en ontwerper, later hoofd communicatie. Naast het samenstellen en ontwerpen van diverse uitingen, organiseerde ik milieucafé’s met inhoudelijk experts en de lokale politiek, en werkte ik mee aan diverse lokale projecten.

2004-2005
Fietsreis Afrika
Fietsen vind ik een fijne manier van reizen: je ervaart een gebied (en het weer) intensief, en toch is er per dag een redelijke afstand af te leggen. In anderhalf jaar fietste ik samen met mijn vriend van Eindhoven naar Kaapstad. Wekenlang fietsten we door de woestijn, maandenlang door de savanne, dagenlang door oerwoud. Een schat aan onvergetelijke ervaringen op het gebied van eten, van communicatie, van natuur en cultuur.

2004
Vormgeving bij Eindhovens Dagblad
Tussen mijn afstuderen en het vertrek op onze grote fietsreis werkte ik als vormgever op de redactie van het Eindhovens Dagblad.

2003
The Design Academy Eindhoven
Afgestudeerd met een animatiefilmpje, een kinderboek, en een site, met als thema verantwoordelijkheid.

2000-2001
fietsreis Midden-Oosten/Azië
Mijn studie onderbrak ik voor een fietsreis van Eindhoven naar India, samen met vier vrienden.

1996-2000
The Design Academy Eindhoven
Studierichtingen Man and Communication en Man and Environment

1995 – 1996
Uitwisselingsjaar in Zweden
Als uitwisselingsstudent woonde ik bij een gezin in Örnsköldsvik, deed het laatste jaar van de middelbare school (gymnasiet), leerde Zweeds, langlaufen en innebandy.

1989 – 1995
Atheneum
Bertrand Russell college te Krommenie

1977 geboren te Uitgeest